Return to site

Even Voorstellen

Jeremy Terol

Wij verwelkomen Jeremy Terol voor zijn stage bij QwikSense!

Om inzicht te krijgen wie ons team de komende periode komt versterken hebben we hem een paar vragen gesteld. Lees je mee?

Wie ben je?

Mijn naam is Jeremy Terol. Ik ben een 22-jarige student facility management aan de Haagse Hogeschool. Geboren in Alkmaar, maar sinds twee jaar woonachtig in Den Haag, waar ik nu sinds vier maanden ben gaan samenwonen met mijn vriendin, Myrthe. Mijn vriendin studeert bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool en doordat we beide studeren, weten we elkaar goed te motiveren en te ondersteunen. Ik zie mezelf graag als een sociale, gemotiveerde en ambitieuze student, die snel leert en zich goed weet aan te passen binnen nieuwe omgevingen. Mede dankzij mijn voorgaande studie heb ik ontzettend veel ervaring binnen de horeca en hospitality branche, waardoor ik een grote mensenkennis en een zeer professionele werkhouding ontwikkeld heb.

Kun je ons iets meer vertellen over je studie?

Momenteel ben ik bezig met het tweede studiejaar van facility management en loop ik stage bij QwikSense. Doordat facility management een breed begrip is dat in contact staat met een grote diversiteit aan werkvelden, worden vakken als bedrijfseconomie, ruimte & infrastructuur en management & organisatie binnen mijn studie breed uitgemeten. De behandelde onderwerpen die mij het meest aanspreken zijn huisvesting, IT en duurzaamheid. Vooral de link tussen huisvesting en sensortechnologie vind ik interessant, omdat ik van mening ben dat hierdoor veel noodzakelijke inzichten kunnen worden verschaft op het gebied van ruimtelijke behoeften, binnenmilieu en verbruik.

Het is interessant voor een organisatie om over deze informatie te beschikken, zodat huisvestingsplannen en werkomstandigheden geoptimaliseerd kunnen worden, waardoor de productiviteit en tevredenheid onder werknemer toeneemt. Op die manier worden niet enkel meer opbrengsten gegenereerd, maar worden werkplek- en energiekosten gereduceerd. Daarnaast ben ik ervan overtuigd deze wijze van dataverzameling in de toekomst een nog grotere rol zal gaan spelen dan hij nu al doet.

Waarom QwikSense?

Zoals eerder genoemd loop ik mijn tweedejaarsstage bij QwikSense, een bedrijf dat data inzichtelijk maakt met behulp van sensortechnologie. Doordat QwikSense als enige metingen van het binnenmilieu combineert met metingen van de bezettingsgraad, spreekt de dienst die zij leveren mij ontzettend aan. Het is dan ook geen verrassing dat ik super enthousiast werd toen ik de vacature voor een stageplaats bij QwikSense online zag staan.

Wat ga je de komende periode doen tijdens je stage?

Momenteel ben ik bezig met een onderzoek om de interne informatievoorziening en processen met betrekking tot lopende projecten te optimaliseren. QwikSense maakt gebruik van een programma genaamd ‘pipedrive’, waarin potentiële opdrachtgevers, ofwel leads worden gepresenteerd. Wanneer een opdracht is binnengehaald en het akkoord gegeven is, kan deze lead naar het kopje ‘win’ worden gesleept. Echter, wordt deze lead in de huidige situatie niet naar een ander programma geëxporteerd, waardoor een compleet overzicht van lopende projecten ontbreekt.

Het doel is om een tool te ontwikkelen waarin projecten aan de had van een checklist en een duidelijk stappenplan verwerkt en bediend kunnen worden. Enkele voorbeelden van stappen zijn: schouwingen, sensorindelingen, planning van de installaties en het interne en externe contact. Er zal vooral veel aandacht besteed worden aan de communicatie, omdat die grote invloed heeft op de snelheid waarmee een project volbracht wordt. Daarnaast zullen stappen met betrekking tot de customer relation worden behandeld, waarin periodiek contact, feedback en workshops in zullen worden meegenomen, zodat klanten niet alleen nu, maar ook in de toekomst correct bediend zullen worden.

Allereerst zal het huidige proces in kaart worden gebracht met behulp van flowcharts. Deze schematische en chronologische weergave maakt het mogelijk om te bepalen of er stappen kunnen worden weggenomen of toegevoegd dienen te worden. Vervolgens kan het geoptimaliseerde proces worden beoordeeld, en waar nodig aangepast worden. Als het proces volledig goedgekeurd is, kan dit worden vertaald naar diverse stappenplannen en checklists, die op hun beurt kunnen worden overgenomen in de tool. Op die manier moet het voor medewerkers mogelijk zijn om projecten efficiënt en foutloos te bedienen en verwerken.

Wij hopen een bijdragen te kunnen leveren aan Jeremy zijn enthousiasme en er gezamenlijk een leerzame stage van te maken. - Aldus de oprichters van Qwiksense

Jeremy Terol

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly