Return to site

Een gezonde geest in een gezond gebouw

Door: Joyce Guldemond

Wat is de link tussen de prestaties van een organisatie en het gebouw waarin de medewerkers moeten werken? De laatste tijd wordt hier steeds meer onderzoek naar gedaan. Aan welke knopjes kunnen facility en Real Estate managers draaien om hier invloed op uit te oefenen?
“In de laatste decennia is bij kantoorgebouwen teveel gestuurd op de waarde van belegger en ontwikkelaar en te weinig gekeken naar de gebruiker,” aldus Huub Kamphuis, expert bij TRAJECT Adviseurs en Managers. Volgens het Zevenaarse adviesbureau, die werkt volgens haar eigen filosofie 361° Gezond Gebouw, is de wisselwerking tussen mens en gebouw echter nog steeds een onderbelicht thema.  “Het gevolg is dat kantoren qua indeling en klimaat onvoldoende aansluiten op de wensen van de gebruiker, en dit heeft weer een bijdrage aan de toenemende leegstand. Huurders van kantoren gaan namelijk uiteindelijk iets anders zoeken.”
Optimaal renderen

“Deze stroming is vanuit het onderwijs begonnen,” zegt Kamphuis. “Vervolgens ging men zich afvragen, ‘maar hoe zit het met kantoren?’ Wanneer je naar dit antwoord zoekt, dan kom je erachter dat er een hele sterke relatie is tussen je kantoor en de mens die erin zit. En dat die relatie een hele directe relatie heeft met het presteren van het bedrijf. We zien wel dat hier steeds mee aandacht voor is, maar volgens ons nog lang niet genoeg.

“Wat ik een grappige feit vind,” zegt hij. “Vroeger zetten mensen gebouwen neer om onderdak te geven en te beschermen tegen het klimaat, in alle gebouwen waar een productieproces plaatsvindt doen we dat nog steeds. Dan zorgen we dat de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn. Koeien zetten we in een stal waar ze optimaal renderen, planten in een kas waar ze optimaal renderen. Maar wanneer we mensen ‘houden’ dan kijken we niet primair naar de optimaal renderen van de mensen maar naar het optimaal renderen van de gebouwen.”

"Maar wanneer we mensen ‘houden’ dan kijken we niet primair naar de optimaal renderen van de mensen maar naar het optimaal renderen van de gebouwen."
Verdienmodel

Kamphuis is ook financieel aangelegd: “Het leuke is wanneer je relaties gaat leggen tussen alles wat er gebeurt als je ergens aan een knopje draait. Als je dat binnen het verdienmodel van een bedrijf gaat doen, waar, bij bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening, 80 procent naar arbeidskosten en 8 procent naar huisvesting gaat, dan zie je dat het draainen aan het knopje huisvesting vaak contra productief werkt. Ondoordacht besparen op huisvesting heeft namelijk vaak een negatief effect op de productiviteit en het ziekteverzuim waardoor de HR kosten toenemen. Om precies inzichtelijk te krijgen hoe groot deze effecten zijn, moet meer onderzoek gedaan worden.”

Verzuim

“Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is bijna 4 procent,” aldus Kamphuis. “In de zorg ligt het gemiddelde ziekteverzuim hoger, door zowel fysieke als mentale belasting. Dit kan worden verminderd door het gebouw op de gebruiker af te stemmen zoals IAA architecten bij het nieuwe ziekenhuis in Enschede heeft gedaan Dus niet alleen vanuit de patiënt, maar ook vanuit de medewerker.  Bovendien is het mogelijk om energie te besparen, bijvoorbeeld wanneer patiënten het klimaat zelf in kunnen stellen. Over het algemeen is het in zorginstellingen heel warm. Als je in plaats van een all-round verwarming zorgt dat patiënten een stralingspaneel krijgen en dus zelf kunnen reguleren wanneer deze aangaat, stimuleert dit het herstel (de patiënt kan zelf het gewenste klimaat instellen) en de productiviteit van de medewerkers (de temperatuur binnen de zorginstelling is over het algemeen lager, waardoor zij beter kunnen functioneren). Bovendien gaan de energielasten op deze manier naar beneden.”

“Wanneer je zorgt dat mensen in een gebouw minder ziek worden, worden ze ook in de toekomst minder ziek,” vervolgt Kamphuis. “Dan heb je een stukje preventie. Om hier bij bestaande gebouwen invulling aan te geven hebben wij  een Gezond Gebouw scan ontwikkeld. Deze scan bestaat uit een dubbele scan: toets van het binnenklimaat, fysiek, gebouw in elkaar, schoonmaak. Door middel van enquêtes kijken we wat in het gebouw zit. Hoe goed doen mensen het in het gebouw? De sfeer blijkt hiervoor heel belangrijk. Alle mensen zijn anders; het kan ook zijn dat je een gebouw hebt waaraan rekenkundig wel een en ander mankeert, maar waar mensen zich super prettig voelen. Als je dan ziet dat het ziekteverzuim hoog ligt, dan moet je aanpassingen doen op het moment dat  mensen daar geen erg in hebben, want anders krijg je tegengas. Dan moet je dus zorgen dat het klimaat beter wordt, zonder dat mensen weten dat het klimaat beter wordt.”

Belang

“Het belang van een gezond gebouw is voor mij niet de betwijfelen,” zegt Kamphuis. “Ik vergelijk het altijd met auto’s. Vroeger, dan ging je met zijn allen naar Italië, 2 dagen lang in een auto, en aan het einde van de reis was je kapot. Een zere nek van de tocht, geen airco, oververmoeid. Nu rijden we met gemak 12 uur aan een stuk door, met enkel kleine plaspauzes tussendoor. We hebben een goed binnenklimaatje, en wanneer je aankomt voel je je nog steeds goed. Dan kan je zien hoe belangrijk het klimaat van een gebouw is.”

Circulair denken

Er wordt in de maatschappij steeds meer gefocust op circulair denken. “In het vastgoed ligt op dit moment de focus heel sterk op energiebesparing, we denken nu dat we te weinig energie hebben geeft Huub aan, “maar we hebben de zon. We zij alleen nog niet goed in het vasthouden van deze energie. Gelukkig wordt de focus, door visionairs als Thomas Rau steeds meer verplaatst naar circulair denken, want onze grootste uitdaging ligt in het opraken van de grondstoffen. Hoe gaan we hier dan mee om? De oplossing is zorgen dat je grondstoffen goed gaat gebruiken en kan up- of recyclen."

Kamphuis denkt dat we aan de vooravond staan van een grote transitie in de vastgoedwereld waarin volledig nieuwe verdienmodellen ontstaan.
Transitie

Kamphuis denkt dat we aan de vooravond staan van een grote transitie in de vastgoedwereld waarin volledig nieuwe verdienmodellen ontstaan. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat men vastgoed weer als onderdeel van het primaire proces gaat zien en anderzijds doordat circulair denken en het belastingstelsel van de toekomst vragen om een ander verdienmodel. Als in de toekomst arbeid minder belast wordt dan het nieuw in omloop brengen van grondstoffen dan wordt up- en recyclen goedkoper dan nieuw en dan wordt het echt interessant. Dit impliceert dat eigenaren van vastgoed dan eigenaren van een grondstoffen depot worden. De komende jaren zal blijken of de overheid deze stap op de goede manier durft te nemen

Bron: FMM
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly